<skrota_bilen>
 


Skrota bilen - Södertälje & hela Stockholmsregionen - Vi hämtar din skrotbil helt kostnadsfritt!

<bilar_miljö>

Alla bilar idag innehåller miljöskadliga kemikalier. Bly,olja,kvicksilver, svavelsyra och bensin läcker ut i naturen när en bil bara står. Vissa av dessa miljöfarliga kemikalier ger en negativ långvarig effekt på både växtlivet och för djurvärlden. För att dessa kemikalier inte ska läcka ut i vår natur ska du alltid lämna din bil hos en bilskrotningsfirma. Och vi hämtar till och med din bil helt gratis och kör den till skrotning där alla kemikalier avlägsnas och återvinns innan bilen skrotas.


Förberedelser inför skrotning av din bil

För att underlätta återvinningen av din bil är det viktigt att du förbereder och letar fram registreringsbeviset DEL2 . Har du ej detta papper kan du enkelt beställa dessa här : Transportstyrelsen
När du beställt en fri hämntning av din bil kommer vi inom 24h att hämta din bil, vi kontaktar dig och håller dig updaterad om när bilen ska hämtas och skrotas. Finns det nycklar till bilen anger du i formuläret var du lagt dem tillsammans med registreringsbeviset del2. Det kostar inte dig någonting för varken skrotningen eller hämntningen av din bil i Södertälje & Stockholm.

Att skrota bilen hjälper till att bättra miljön i Stockholm

Genom att skrota bilen istället för att ha den ståendes - utläckandes av farliga gifter gör du en insats för att bättra miljön i Stockholm. Vi tar bilen till en auktoriserad skrot som avlägsnar bilen från samtliga syror&kemikalier innan den återvinns/skrotas .

Information om skrotning av din bil

Det är bara ägaren till bilen som har rätt till att boka en skrotning. Du kan alltså inte beställa hämtning av tex övergivna bilar du ser. Har du nycklar till bilen som ska skrotas är det en fördel om du lägger i dem och anger vart du lagt dem, dock inget krav. Du behöver inte själv vara närvarande då vi hämtar din bil då du ombes att lägga i alla handlingar som behövs och ange vart de ligger i hämntningsformuläret.
1:a Juni 2007 utgick skrotningspremiesystemet - Det finns inga pengar att återfå. Vi hämtar inte bilar som saknar växellåda eller motor.

Vad händer med bilen efter att den hämtats?

Bilen hämtas och körs till en auktoriserad bilskrotare efter att du gjort din beställning därefter dräneras bilen från oljor och andra miljöskadliga vätskor, plast m.m. separeras från karossen.
Karossen fragmenteras metallflisorna kan därefter återvinnas och bli nya bilar.


 eXTReMe Tracker